Reiniging van IBA-systemen, kolken en putten

In een IBA-systeem wordt huishoudelijk afvalwater ter plekke gezuiverd. Om goed te blijven functioneren, moet deze regelmatig gereinigd worden. Hetzelfde geldt voor een septic tank waarop de riolering van uw huis is aangesloten. Een vervuilde straatkolk of put kan verstoppingen veroorzaken, waardoor het regenwater niet meer (goed) wordt afgevoerd. Om zelfs in de smalste ruimtes te kunnen werken, hebben we in eigen beheer een unieke ‘minizuigcombi’ laten bouwen.